راهنمای تشخیص جنس اسم

 
همانطور که می دانید، اسم در زبان فرانسوى جنس دارد، يعنى يا مذكر است يا مونث.
براى تشخيص جنس اسم از وبسايت زير استفاده كنيد.


بعد از باز شدن وبسايت فوق، از دستور العمل زير پيروى كنيد.