بخش دهم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: جهت ها - لِ ديغِكْسيون - les directions
درس دوم: صفات در زبان فرانسوى (٣)
درس سوم: مشاغل - لِ پْغُفِسيون - les professions
درس چهارم: صفات ملكى در زبان فرانسوى (٣)
 
 
 

 

 

 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"