بخش يازدهم : تقويت مهارت شنيدارى

 
 
در اين بخش شما به تقويت مهارت شنيدارى در زبان فرانسوى (سطح ابتدايى) خواهيد پرداخت. قبل از شروع اين بخش حتما توضيحاتى كه در ذيل آمده رو با دقت مطالعه كنيد.

توضيحات:
در اين بخش شما بايد 6 فعاليت (تمرين) رو حل كنيد. اين فعاليت ها بر اساس تقويت مهارت شنيدارى گردآورى شده اند. براى سهولت خودتون سعى كنيد از اين بخش يك پرينت بگيريد. 
جواب صحيح فعاليت ها رو ميتونيد در انتهاى همين بخش ببينيد. (توجه: تنها وقتى ميتونيد جواب صحيح يك فعاليت رو ببينيد كه اون فعاليت رو بطور كامل حل كرده باشيد. مثال: فعاليت 1 شامل 5 سوال است، شما بايد ابتدا اين 5 سوال رو پاسخ بديد سپس جواب صحيح اين فعاليت رو ببينيد.)
اگر هنگام حل اين فعاليت ها سوالى براتون پيش اومد از طريق بخش نظرات با ما در ميان بگذاريد.
 
براى حل هر يك از فعاليت ها از دستورالعمل زير پيروى كنيد:
1. با دقت سوال رو بخونيد و به عكس ها توجه كنيد.
2. فايل صوتى رو گوش كنيد. (شما ميتوانيد بدفعات اين فايل هاى صوتى رو گوش كنيد)
3. سعى كنيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو حدس بزنيد.
4. از "رونوشت متن" ديدن كنيد. همزمان با ديدن "رونوشت متن"، دوباره فايل صوتى رو گوش كنيد.
5. در ادامه ى هر "رونوشت متن" يك ديكشنرى قرار دارد كه با كمك آن ميتوانيد معنى كلمات و جملات فرانسوى رو استخراج كنيد.
6. سوال رو جواب بديد.
7. بعد از حل كامل يك فعاليت، با مراجعه به جواب صحيح فعاليت ها كه در انتهاى اين بخش قرار گرفته، جواب هاى خودتون رو با جواب هاى صحيح مقايسه كنيد.