بخش دوم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: حروف تعريف تركيبى (١)
درس دوم: حروف تعريف تركيبى (٢)
درس سوم: در سوپرماركت - اُ سوپِغْمَغْشْ - Au Supermarché
درس چهارم: بدن - لُ كُغْپْ - Le Corps
درس پنجم: تلفظ حروف و كلمات در زبان فرانسوى

 
 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"