بخش سوم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: علايق - لِ فَوُغيتْ - Les Favourites
درس دوم: ورزش - لِزِسْپُغْ - Les Sports
درس سوم: استفاده از اصطلاح  il-y-a  در زبان فرنسوى
درس چهارم: اسامى جمع در زبان فرانسوى
درس پنجم: حمل و نقل - لُ تْغانْسْپُغْ - Le Transport

 
 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"