بخش چهارم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: در خانه - اَ لَ مِزُن - À La Maison
درس دوم: نوشيدنى ها - لِ بوآسُن - Les Boissons
درس سوم: موقعيت ها - لِ پْزيسيون - Les Positions
درس چهارم: جملات دستورى در زبان فرانسوى


 
 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"