بخش پنجم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: جملات سوالى (١)
درس دوم: جملات سوالى (٢)
درس سوم: جواب دادن به سوال
درس چهارم: صفات ملكى در زبان فرانسوى (١)
 
 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"