بخش هشتم

 
عناوين دروس اين بخش عبارتند از:
درس اول: اعداد در زبان فرانسوى (٢)
درس دوم: صفات ملكى در زبان فرانسوى (٢)
درس سوم: بيان كردن تاريخ به زبان فرانسوى
درس چهارم: صفات در زبان فرانسوى (١)
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
ورود به بخش بعدی
دانلود فایل pdf این بخش
دیدن راهنمای تشخیصِ جنس
دیدن صفحه ما در فیسبوک
گذاشتن کامنت
آشنایی با موسسه خیریه "محک"