به کتابخانه مجازی مدرسه زبان فرانسوی خوش آمدید!
همانطور که میدانید یکی از راه های موثر برای افزایش دایره لغات، ترجمه لغت به لغت داستان های کوتاه است. بخش کتابخانه مجازی نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است.
کتاب های این کتابخانه به دو دسته کوتاه و بلند تقسیم شده اند. کتاب های بلند بهمراه فایل صوتی می باشند. لیست کتاب ها را در منوی سمت راست سایت ببینید.